Loewe R533WH werking

Loewe condensator en twee weerstanden, toegepast zoals in de 3N.F.W. buis.
Schema bovenaanzicht Rg = 5 MΩ, Ra = 3 MΩ, C = 1200 pF
1 = g(3) /  2 = f+ / 3 = a(1), a(2) / 4 = a(3) / 5 = f- / 6 = g(1)

Zoals je bovenaan op het schema kunt zien, is deze drievoudige triodelamp eigenlijk bijna geheel de radio. Met de variabel codensator kan men van ontvangststation wijzigen.

Elektrisch is er geen volume verandering mogelijk op de lamp en werkt deze radio altijd op volle vermogen. Daarom is de koppelsterkte tussen het antennespoel en het resonantiespoel variabel gemaakt.

Door de spoelen uit elkaar te draaien, verzwakt men de ontvangststerkte en vermindert het volume. Jammer genoeg, vermindert dan ook de kwaliteit van het signaal.