Privacy (Nederlands)

Op deze website worden geen persoonlijke gegevens verzameld van de bezoekers. Er wordt ook geen gebruik gemaakt van cookies. Alle informatie is openbaar en mag verder benut worden voor eigen doeleinden.  Bij het gebruik maken van de inhoud van deze website, is de verantwoordelijkheid voor de persoon die het aanwendt.

Verschwiegenheit (Deutsch)

Auf dieser Website werden keine personenbezogenen Daten der Besucher gesammelt. Es wird auch kein Gebrauch gemacht von Cookies und sie ist demnach sicher. Alle Informationen sind öffentlich und können für eigene Zwecke weiterverwendet werden. Bei Gebrauch der Inhalte dieser Website tragen die Personen die sie nutzen die Verantwortung dafür.